Виховна робота в НВК здійснюється відповідно Закону України “Про освіту”, який наголошує, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої людини як вищої цінності суспільства; «Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», враховуючи основні концептуальні засади Концепцій, що затверджені та рекомендовані Міністерством освіти і науки України:

 • Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти.
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.
 • Концепція превентивного виховання.
 • Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дітей та молоді.
 • Концепція фізичного виховання в системі освіти України.
 • Концепція «Рівний рівному про здоровий спосіб життя серед молоді України».
 • Концепція Української національної школи-родини.
 • Концепція «Українська національна система виховання» (Основи національного виховання).
 • Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексна програма художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах

Виховна система – це цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних компонентів виховання ( мета, суб’єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням Ушинського «духу школи».

 

Виховна тема НВК:

Створення цілісної системи виховної роботи в умовах сучасної школи (школа – сім’я – суспільство).

Мета виховної роботи НВК:

Сформувати морально-духовну життєво компетентну особистість, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Випускник нашого НВК –це особистість, яка повинна мати потенціал для самореалізації в складних соціальних обставинах і швидкозмінній економіко-політичній реальності Української держави; бути готовою до соціального, професійного і громадянського самовизначення; відрізнятися вихованістю, активним неприйняттям асоціальної поведінки, високою самосвідомістю, орієнтованою на людські цінності; фізичним і естетичним здоров’ям; активною громадянською позицією, здібністю до соціальної творчості.

Система виховної роботи в НВК будується на таких рівнях:

 • Загальношкільна діяльність;
 • Робота класних керівників з дитячим колективом;
 • Гурткова робота;
 • Робота органів учнівського самоврядування;
 • Індивідуальна робота з учнями та їхніми батьками;
 • Взаємодія з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Задачі виховної роботи НВК:

 • Створення єдиного виховного простору, де головним критерієм є розвиток особистості дитини на основі цінностей національної культури, регіональних і місцевих традицій, які допомагають вихованню у дітей любові до Батьківщини і рідного краю, дому, родини, школи, природи;
 • Збереження духовного, морального, фізичного та психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу у взаємодії школи та сім’ї;
 • Забезпечення розвитку школяра, його схильностей та здібностей, всебічна підтримка обдарованих дітей;
 • Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі НВК.

Наш НВК покликаний стати тим місцем для учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватися громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій внесок у національно – культурне відродження України, у розбудову держави.

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив НВК, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:

 • Школа – навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та забезпечувати освітні потреби.
 • Вона має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.

В основу моделі виховної системи ми закладаємо три основні принципи особистісно орієнтованої педагогіки:

 • Розуміння дитини.
 • Визнання дитини.
 • Прийняття дитини.

Виховна робота планується на рік за тематичними місячниками. В роботі використовуються різноманітні форми та методи роботи з учнями: колективно-творчі справи, години спілкування, пізнавальні ігри, вікторини, конкурси, інтелектуальні ігри, походи, спортивні змагання та свята.

Очікувані результати:

Сформована соціально компетентна високоморальна, освічена, духовна особистість, спроможна створити свій життєвий проект, відповідально ставитися до життя, впевнено приймати історичний виклик нового тисячоліття як основний феномен суспільного розвитку.